University at Oromia, Ethiopia

Home / Ethiopia / Oromia / University

Harar, Ethiopia (9.3207702, 42.0902361)

Comments: 0

Ethiopia (9.4040112, 42.0354962)

Comments: 0

Ethiopia (9.4222324, 42.0363084)

Comments: 0

Adama, Ethiopia (8.5462659, 39.2756126)

Comments: 0

Addis Ababa, Ethiopia (9.044004, 38.7517895)

Comments: 0

4, Ambo, Ethiopia (8.9695194, 37.8918376)

Comments: 0

Fiche, Ethiopia (9.7930437, 38.7385443)

Comments: 0

Adama, Ethiopia (8.559084, 39.2856437)

Comments: 0

Sendafa, Ethiopia (9.1531965, 39.0238976)

Comments: 0

Waliso, Ethiopia (8.5513491, 37.9802409)

Comments: 0